Wat is er bij dit zomers weer mooier dan spelen met water, zand en wind. Dat dachten de grabbelpassers ook en werden er windvliegers in elkaar geknutseld. Maar helaas ,toen het moment van het testvliegen aankwam en ondanks alle inspanningen geen vlieger van de grond was te krijgen bij gebrek aan voldoende wind was de ontgoocheling groot. Ging het vliegen niet toch waren de kinderen allen even fier met hun werk.