Dinsdag werden in het gemeentehuis vier echtparen ontvangen door burgemeester en schepenen, zij vierden  recent hun gouden bruiloft. Schepen van bevolking Karen Alders had de eer deze jubilarissen in de bloemetjes te zetten. De jubilarissen die gevierd werden: Van Esser-Lamerichs, Vandormael-Slegers, Genné-Smeers en Vandecruys-Monten. Gefeliciteerd !