Naar aanleiding van hun 140 jaar bestaan hield de K.H De Stroobanders een gespreksavond waar leden, oud-leden en sympathisanten van de harmonie herinneringen ophaalden uit het rijke verleden van de harmonie dat in de loop der jaren werd gedirigeerd door 12 dirigenten en waren er 9 voorzitters. De avond werd gemodereerd door Yvan Blokken, zelf oud- voorzitter van de harmonie, die samen met zijn panel het hadden over de uniformen, repetitielokalen, dirigenten en optredens. Een presentatie van oude foto´s gaf een goed overzicht van de voorbije jaren, de pracht van het majorettenkorps en optredens op de kiosk. Ook markante figuren die deel uitmaakte van de vereniging kwamen aan bod en werden door Armand Mesotten met anekdotes weer levendig voorgesteld. De muzikale intermezzi maakte alles licht verteerbaar. Op de foto van het panel zien we van links naar rechts Luc Froyen, Raymond Lamericks, Jef Froyen, Paul Fabry, Paul Lambrichts, Etienne Steegmans en op de zeteltjes Brigitte Martens en Albert Damiaens.