Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde het buurtcomité van de Sint-Rochuskapel ter gelegenheid van het feest van Sint-Rochus op 16 augustus een eucharistieviering. De viering werd voorgegaan door E.H Pastoor Rik Ramakers bijgestaan door diaken Jos Holsteens, een 140 tal buurtbewoners en sympathisanten woonden deze viering bij. “Wij zijn zeer verheugd jullie zo talrijk te mogen begroeten in en rond onze mooie gerestaureerde Sint-Rochuskapel , dit is één van de oudste gebedshuizen in de gemeente en eigendom van het OCMW. Sint-Rochus is de patroonheilige tegen de pest, besmettelijke ziekten, ongelukken, “ aldus kapelbeheerder Eduard Thijssen die samen met zijn echtgenote Irma Gielen al 50 jaar deze kapel onderhouden en hiervoor door OCMW voorzitter Rik Kriekels in de bloemetjes werden gezet. Bij een jubileum hoort een traktatie en wat smaakt er bij dit zomers weer beter dan een ijsje.
Bijzonder wel is ook terug de aanwezigheid van Sint-Rochus in de kapel. Na jaren van afwezigheid door het verwijderen van de beelden om veiligheidsredenen kan de kapel met fierheid weer beschikken over een beeltenis van Sint-Rochus afkomstig uit de kapel van het klooster van de zusters Ursulinen met dank aan G.W.