Dinsdag werden er 4 gouden huwelijksparen en één diamanten paar uitgenodigd op het gemeentehuis voor een korte viering in aanwezigheid van het college van schepen en burgemeester.
Naast het welkomstwoord van de burgemeester had schepen van burgerlijke stand Karen Alders de eer om de bloemen en geschenkbon te overhandigen. Het diamanten paar kon zelfs de aankondiging van in het parochieblad tonen zoals het vroeger hoorde. Het werd een gezellig onder elkaar.
Dhr. en mevr. Jean Van Campenhout en Denise Van Acker, dhr. en mevr. André Smeers en Marie Strauven, dhr. en mevr. Jozef De Clercq en Georgette Leduc, dhr. en mevr. François Croes en Monique Vrancken waren de gouden paren. Dhr. en mevr. Willy Honings en Elza Craenen het diamanten paar. Proficiat!