Dinsdag werden op het gemeentehuis de huwelijksjubilarissen van november en december gevierd. Vierden hun gouden jubileum: Dhr. en mevr.Gilissen Joseph – Vanspauwen Christiane, dhr. en mevr. Steven Justinus – Honings Frida, dhr. en mevr.Daniëls Maurice- Lenaerts Yvonne, dhr. en mevr.Vandermeersschen Roland- Bauwens Marie, dhr. en mevr. Voets Willy- Coosemans Denisa, dhr. en mevr.Genné Pierre-Fabry Nicole en tenslotte ook het diamanten paar dhr. en mevr. Switten Joannes- Martens Maria. Proficiat!