Geen stapelplaats in Dorpheidestraat

Het college van burgemeester en schepenen heeft vandaag beslist om de aanvraag voor een permanente vergunning voor de opslagplaats in de Dorpheidestraat in te trekken. Deze beslissing was donderdagavond tijdens de informatieavond met de buurtbewoners van de stapelplaats reeds in het vooruitzicht gesteld, en is dus nu effectief een feit. Dat betekent dus dat de stapelplaats in de Dorpheidestraat gaat verdwijnen, zo spoedig als haalbaar. Het gemeentebestuur gaat nu op zoek naar een nieuwe locatie.

Nieuw overleg ontmoetingscentrum van Lutselus
Het gemeentebestuur gaat woensdagavond opnieuw aan tafel met het verenigingsleven van Lutselus om de stand van zaken van het dossier van de het nieuw te bouwen ontmoetingscentrum van Lutselus met een geïntegreerde gebedsruimte, toe te lichten.
Volgende actoren van Lutselus zijn uitgenodigd op deze infovergadering :
– afgevaardigden van alle socio-culturele verenigingen, jeugd- en seniorenverenigingen (maximum twee personen per vereniging)
– bestuursleden jeugd- en cultuurraad, gezien beide raden een advies uitbrachten over het programma van eisen
– afgevaardigden parochieraad, kerkfabriek en bisdom
– directie Vrije Basisschool Lutselus
Het overleg vindt plaats in het Ontmoetingscentrum Lutselus vanaf 20 u.