Dinsdag werden drie gouden echtparen van de maand juni op het gemeentehuis ontvangen door burgemeester en schepenen. Na het welkomstwoord door de burgemeester had schepen van bevolking en burgerlijke stand Karen Alders de eer om de jubilarissen Dhr. en Mevr. Henri Gaens en Elyane Achten, Nicolaas Vangelooven en Angèle Machiels, Julien Bolle en Magdalena Aerden de aankoopbon en de bloemen te overhandigen. Met een hapje een drankje en een gezellige babbel werd deze viering afgesloten. Proficiat.