Vandaag heeft het gemeentebestuur het SAVE-charter Steden & Gemeenten van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) ondertekend.
OVK is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer ondersteunt. OVK voert strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren. SAVE staat dan ook voor: Samen Actief voor VEilig Verkeer. Gemeente Diepenbeek geeft met de ondertekening van het SAVE-charter een duidelijk signaal zich actief te willen inzetten voor meer verkeersveiligheid.
De samenwerking tussen OVK, gemeentebestuur Diepenbeek, de verkeersdienst en politiezone LRH zal ervoor zorgen dat de ondertekening van het charter zich vertaalt in concrete maatregelen.
Schepen voor omgeving Hugo Leroux gaf bij de ondertekening nog mee dat onze gemeente reeds een actieplan heeft opgesteld, gekoppeld aan dit charter: “Vooral fietsers en voetgangers verdienen meer aandacht, ondermeer met de realisatie van de voorziene ontdubbeling van het fietspad langs de Stationsstraat tussen de Ganzebroekstraat en het Centrum. Met de vele gewestwegen, overwegen en de autosnelweg op het grondgebied is het geen sinecure om in Diepenbeek het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Ik ben er alvast zeker van dat door het sluiten van de overwegen vanaf 2020 en deze te vervangen door veilige alternatieven, we Diepenbeek een stuk verkeersveiliger zullen maken”, aldus de schepen.