Voor de Diepenbekenaren die regelmatig op Facebook vertoeven is Flurk geen onbekende. Op Facebook verscheen Flurk voor het eerst in 2019. Hij bracht toen een nieuwjaarsboodschap. Deze was drieledig; meer groen in het Diepenbeekse centrum, meer aandacht (veiligheid) voor voetganger en fietser en meer aandacht voor culturele initiatieven. Sindsdien is Flurk een regelmatige gast op Facebook. Vaak satirische filmpjes waarin de draak gestoken wordt met een actueel (politiek) thema. Maar soms ook een bloemlezing, bv aan de Mooimakers. Sommigen verwarren Flurk wel eens met Fump, alhoewel er zijn overeenkomsten. Toch was het niet de bedoeling een tweede Fump te lanceren, want de originele is niet te evenaren. Daarom toch iets dieper ingaan op de figuur van Flurk en hoe hij in Diepenbeek is terecht gekomen. Het was in 2015, wanneer de culturele dienst naar aanleiding van erfgoeddag de Diepenbeekse kiosk in de aandacht wilde brengen, dat Giedo Wysmans werd gevraagd om voor iets “ludiek” te zorgen op die kiosk. Reeds was voorzien in een burgemeester en een pastoor uit vroegere tijden die de Diepenbekenaren zou toespreken, van op die kiosk dus. Het ludieke element hetwelk Giedo eraan toevoegde was toen “Flurk”. Flurk, een boerke dat niet op zijn bek gevallen is en graag wat tumult in het dorpsleven wil teweegbrengen, zou het hier gaan opnemen tegen de pastoor. Een formule waarbij een satirisch conflict ontstaat kan steeds rekenen op succes. De naam “Flurk” ontleende Giedo van “De Lustige Kapoentjes”, de vier clubleden die steeds gedwarsboomd werden door de guitige Flurk, het stripverhaal uit de jaren 50. Het sloeg aan, daar op de kiosk. Het publiek genoot en ook het volgende jaar (2016) was Flurk van de partij op de kiosk, ook weer naar aanleiding van erfgoeddag. En weer draaide het uit op een conflict tussen de pastoor en Flurk. In 2017 ging Flurk solo. Aan het zorgcentrum “De Visserij” gingen de erfgoedactiviteiten door, die in het teken stonden van “zorg”. Voor een volgend publiek optreden was het wachten tot 2019, toen de stunt “met het strooien hoedje” werd gelanceerd ter gelegenheid van “kiosk-café”. In het openbaar verscheen Flurk sindsdien enkel nog op privéaangelegenheden en activiteiten van verenigingen. Wel dook hij regelmatig op op Facebook, steeds met een knipoog naar de actualiteit. Maar toen kwam Corona, het virus dat heel de wereld op zijn kop zet. De boodschap, “Blijf in je kot”, zorgde ervoor dat heel wat amusement voor de mensen wegviel. Voor Flurk was dit misschien wel een welgekome zaak. Nu kon hij de mensen wat verstrooiing brengen in deze “aan huis gekluisterde”- situatie. Als erfgoedliefhebber vatte hij het idee op de Diepenbekenaar terug in contact te brengen met de “Diepenbeekse taal”. Aanvankelijk startte hij met de lessen aan de hand van “Diepenbeekse” woorden, in spelvorm, om over te gaan in “Diepenbeekse uitdrukkingen”. Ook de boodschap van “Blijf in je kot” werd vertaald naar het Diepenbeeks. Intussen kwam ook “erfgoedag” (26 april) weer dichterbij. Dit jaar zou het allemaal draaien rond het thema “nacht”. Binnen de gemeentelijke diensten rond beleving leefde reeds de idee dit jaar wat te doen met de “Diepenbeekse Sagen”. Deze sagen werden in de jaren 80 gebundeld door wijlen Jos Pieters en uitgegeven door de Heemkundige Kring. Deze unieke verzameling van angstaanjagende ontmoetingen van Diepenbekenaren met heksen, weerwolven, spoken, duivels en andere lugubere individuen spreekt ook nog vandaag de dag tot de verbeelding. Door het hele Corona-gbeuren diende de gemeente en ook de erfgoedcel zelf hun initiatieven uit te stellen tot 2021. Dan zal men het “nacht-thema” een nieuwe kans geven. En ook zag/ziet Flurk hier een kans in. Om toch wat erfgoedprikkels op de liefhebber los te kunnen laten blikte Flurk enkele “nacht-sagen” in en liet/laat ze los op de Facebookgebruiker. Hier vertelt hij enkele sagen alsof ie het zelf meegemaakt heeft. En ook hier stellen we vast dat de Diepenbekenaar dit olijke verleden weet te koesteren. En ook de erfgoedcel zelf vond/vindt dit een leuk initiatief. Alzo weet Diepenbeek zich weer te positioneren als”ondernemende” gemeente. Wat Flurk na de sagen gaat lanceren zal afhangen van de Coronamaatregelen. Zijn hoop bestaat erin om straks weer met een “echt” publiek in “conversatie” te treden. Alhoewel, als er straks weer stof tot een ludiek filmpje opduikt …