Bij de voorbereidingen voor het sluiten van de overwegen in Diepenbeek zijn archeologen van BAAC Vlaanderen, de Vlaamse organisatie voor Archeologie en Bouwhistorie sinds enige tijd bezig met opgravingen op de sites aan de Nierstraat , Peperstraat en de Molenstraat. Zo werden er langs de Diepenbeekse overwegen al sporen uit de steentijd, metaaltijden, Romeinse tijd, de middeleeuwen en de Tweede Wereldoorlog gevonden met onder andere scherven uit de bronstijd, een maalsteen om graan te malen uit de Romeinse tijd. Sporen van afvalkuilen en muurresten wijzen op de aanwezigheid van woningen in de bronstijd, Romeinse tijd en middeleeuwen. Ook staat vast dat de loop van de Demer in de tijd werd gewijzigd.