Zondag 17 januari heeft CD&V Diepenbeek een nieuwe voorzitter gekozen. Edgard Vandebroek werd met volledige consensus verkozen tot de opvolger van Paul Claesen. De nieuwe voorzitter draait al een 5 tal jaren mee in het bestuur van Diepenbeek, als verantwoordelijke voor de communicatie. Beroepsmatig is Edgard Vandebroek vertrouwd met welzijnszorg o.a. op het vlak van personen met een handicap en zorgbehoevenden ouderen in de thuiszorg. Reeds 15 jaar leidt hij de dienst maatschappelijk werk van CM Limburg, die hulp biedt aan mensen die door ziekte, handicap of ouderdomsaandoeningen in moeilijkheden geraken.
“ Op de eerste plaats wil ik dat de partij loyaal het huidige bestuursakkoord de volgende jaren helpt realiseren en daarbij is het belangrijk dat zowel de mandatarissen als de bestuursleden actief meedenken om in de complexe dossiers de beste oplossing te zoeken voor de Diepenbekenaar. Maar wij moeten al verder kijken naar de volgende legislatuur en een programma uitwerken met voorstellen die van Diepenbeek een gemeente maken waar het aangenaam is om te wonen.” Tot zover de nieuwe voorzitter .