Op maandag 11 januari 2016 namen 9 leerlingen van 5ASO van de PSSD deel aan de Jeugd-OCMW-raad, deze werd ingeleid door Rik Kriekels, voorzitter van de OCMW-raad. De leden kregen een korte uitleg over de werking van deze raad en legden de eed af, samen ontvingen ze een oorkonde. Vervolgens werd Tine Bartholet uit 5LA6 door stemming aangewezen als jeugdvoorzitter. Ze opende de vergadering en kreeg bijstand van Linda Bex en Vera Vangellabeek, maatschappelijk assistentes van het OCMW. Er werden verschillende onderwerpen besproken, waarbij de jeugd-OCMW-raad telkens een besluit nam.