Een tentoonstelling met 44 historische beelden van interessante gebouwen uit 44 Limburgse gemeenten … foto’s die dateren uit de Eerste Wereldoorlog of de periode errond.
Het is tijdens de chaotische oorlogsjaren dat kunsthistoricus Julius Baum en fotografe
Paula Deetjen door onze provincie trekken. Ze nemen foto’s van heel wat kenmerkende,
cultuurhistorische gebouwen en objecten. Nu, honderd jaar later, werd er een nieuw project opgestart. Het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed ging op zoek naar het erfgoed dat de identiteit van de Limburgers bepaalt. Tussen 9 september en 30 november 2017 kregen de Limburgers de kans om een gebouw of landschap dat zij wilden bewaren voor de toekomst te fotograferen. Het resultaat waren 975 foto’s en verhalen, waaronder ook enkele uit onze gemeente! Een deskundige jury selecteerde 44 foto’s, één typisch gebouw of landschap voor elke
Limburgse gemeente. Nu midden 2018 ontmoeten de 44 historische foto’s de 44 hedendaagse foto’s van de Limburgse gemeenten in één grote fototentoonstelling, genaamd: ‘Dit zien wij’.
Diepenbeek mag als derde Limburgse gemeente gastlocatie zijn voor deze unieke tentoonstelling. Tussen 6 oktober en 11 november kan je in de bibliotheek en GC de Plak deze tentoonstelling bezichtigen tijdens de kantooruren. Als je de tentoonstelling wil bezoeken vertrek je in de bibliotheek. Hier kan je naast een audiogids ook een woordje uitleg krijgen over de tentoonstelling. Deze loopt namelijk vanuit de bibliotheek door in GC de Plak.
Zaterdag werd deze tentoonstelling geopend in aanwezigheid van burgemeester Patrick Hermans, Igor Philtjens gedeputeerde van cultuur, en Robrecht Janssen van het Koninklijk Instituut voor het kunstpatrimonium. Ook de winnaar van de foto uit Diepenbeek, Marc Gaens met het ‘ Klein cafeeke’ was aanwezig.