Veel is er over gezegd en geschreven maar zaterdag 3 december 2022 kwam de Sint tijdens een heuse show het lijvig boek voorstellen aan het talrijk opgekomen publiek.

Deze editie van de Diepenbeekse Diksjenêr is de herwerkte eerste uitgave van 2000 aangevuld met honderd bladzijde nieuwe woorden. Het 526 bladzijden tellend boek bevat niet alleen meer dan 5000 dialectwoorden maar ook humoristische uitdrukkingen, gezegden, scheldwoorden, rijmpjes, kinderliedjes… Dit alles aangevuld met mooie pentekeningen en een leesplankje. En niet te missen een leidraad tot de spraakkunst van het Diepenbeeks dialect. Misschien een tip als kerstcadeau? Bestellen kan bij Arie Vermin a.vermin@telenet.be 0475559913 of 35€ overschrijven op BE87 800204244894 van de Heemkundige kring.