Het gemeentelijk informatieblad de Teng nog voorstellen zal wel niet meer nodig zijn. Maar weinigen weten wat er is gebeurd voor de Teng maandelijks in de zowat 8.000 brievenbussen terecht komt. Naast het verzamelen van allerhande informatie, foto´s en interviews is er de lay-out of pagina opmaak. Dit alles dient de redactie op een afgesproken tijd aan te leveren bij de drukkerij. Na het drukklaar maken van de persen start het drukken met een voortdurende kwaliteitscontrole waar na het nieten en schoonsnijden de Teng klaar is voor levering aan de Post die de bedeling verder uitvoert. De foto´s werden gemaakt bij de opstart van de binnenbladzijden en als alles naar wens verloopt verschijnt de volgende Teng vrijdag in uw brievenbus.