“Vandaag is het toch wel een belangrijke dag voor iedereen van het Crijt. We zijn niet alleen hier om 50 jaar Vriendenkring en 60 jaar kleuterschooltje te herdenken, maar vooral om iedereen onze welgemeende dank te betuigen! Want de Vriendenkring en het schooltje hebben altijd op heel veel steun mogen rekenen. En ik hoop dat dat in de toekomst ook nog zo blijft!” Met deze woorden heette secretaris Roland Bynens de aanwezigen welkom op deze viering. We gaan even zestig jaar terug in de tijd! De opening van de kleuterschool op het Crijt vond plaats op woensdag 15 oktober 1958, anderhalve maand na de start van een nieuw schooljaar, als verkiezingsstunt van het parochiaal schoolcomité. Zuster Renilde werd aangesteld om dit alles in goede banen te leiden en kreeg in het huis van de familie Bas de living ter beschikking als klaslokaal. Dit was uiteraard maar een noodoplossing, want het schoolcomité had ondertussen niet stil gezeten. Er werd een gebouwtje opgetimmerd bestaande uit betonplaten. Op 1 september 1959 mocht juf Suzanne het werk overnemen en 1 maand later, in oktober dus, verhuisde ze met haar kleuters naar de “nieuwe” gebouwen. Maar voor ze ’s morgens aan het werk kon, moest ze eerst nog water gaan halen bij de buren en de kachel aanmaken. Suzanne had nood aan ondersteuning en zocht dus naar steun bij enkele flinke kerels van het Crijt! Ergens in het najaar van 1967, ten huize van Suzanne, werd een eerste, verkennende contactvergadering georganiseerd! Met z’n vijven: Suzanne, samen met Louis Claesen, Jefke Habex, Paul Claes en Bèr Kriekels, jammer genoeg zijn deze 4 mannelijke oprichters reeds van ons heengegaan, zaten ze rond tafel! Die avond werd het plan gesmeed om zelf met een soort oudervereniging te beginnen met de naam ‘Vrienden van het Crijt’. Met de opbrengsten van allerhande activiteiten hebben zij het schooltje leefbaar kunnen houden. Maar een oud gebouw blijven opknappen, dat kon ook de Vriendenkring niet. Daarom besloot het schoolbestuur om een nieuwbouw te plaatsen. In augustus 2007 werd met de afbraakwerken gestart en in september 2008 werd de nieuwe school in gebruik genomen. Dankzij de inzet van het schoolbestuur, het gemeentebestuur, de opeenvolgende directies en personeelsleden en uiteraard de Vriendenkring kunnen we terugblikken op een rijk gevulde geschiedenis. Ook nog Willy Croes van het I.S.D, Burgemeester Patrick Hermans, Directeur Paleis Elly Maris en Koen Slechten hadden woorden van dank voor de inzet van het onderwijzend personeel en de Vriendenkring  Crijt. Meer dan 600 kinderen hebben hier in de loop der jaren hun kleuterdiploma in ontvangst mogen nemen!