Zaterdag 21 december hield het Gemengd Zangkoor Royerheide in de mooi versierde kerk van Rooierheide haar twee-jaarlijks kerstconcert . Met meer dan 300 aanwezigen werd er samen gezongen, geluisterd en geconcerteerd. Verantwoordelijk waren hiervoor het koor en het Limburgs Salonorkest. Dirigent Axel Jansen had een programma samengesteld van oude en klassieke kerstliederen. De afwisseling van koorzang begeleid door Eveline Van Overloop, het samen concerteren met het Limburgs Salonorkest en de solo’s van het salonorkest olv Peter Pieters zorgde voor een samenhangend geheel geleid door dirigent Axel Jansen. Ook de samenzang met het publiek werd enorm gewaardeerd. Een concert met verschillende kippenvel momenten zorgde voor een uiterst tevreden publiek. In het aansluitend gezellig samen zijn in het OCR werd er zelfs gesproken van het mooiste en beste concert van koor Royerheide ooit.