Donderdag had de herdenking van de Wapenstilstand van 11 november 1918 plaats. Na de plechtige Requiemmis in de dekenale Sint-Servaaskerk werd er hulde gebracht aan het oorlogsmonument. Deze plechtigheid werd bijgewoond door een afvaardiging van het schepencollege, kinderen van de gemeentelijke basisschool, Kon. Harmonie de Stroobanders en sympathisanten. Na de toespraak van burgemeester Rik Kriekels was er bij het Te Velde een bloemenhulde door burgemeester en de leerlingen. In stoetsgewijs ging het richting kerkhof waar er bloemen werden neergelegd op de ereparken van de oudstrijders en aan het gedenkteken van de weerstanders en politieke gevangenen.