Maandag werd na de plechtige Requiemmis in de dekenale Sint-Servaaskerk, die werd afgesloten met de uitvoering van het vaderlandslied op orgel, een hulde gebracht aan het oorlogsmonument. Deze plechtigheid werd bijgewoond door een afvaardiging van het schepencollege, kinderen van de gemeentelijke basisschool, Kon. Harmonie de Stroobanders en sympathisanten. Na de toespraak van burgemeester Rik Kriekels was er bij het Te Velde een bloemenhulde door burgemeester en de leerlingen. In stoetsgewijs ging het richting kerkhof waar er bloemen werden neergelegd op de ereparken van de oudstrijders en aan het gedenkteken van de weerstanders en politieke gevangenen. Na deze plechtigheid werd er op het gemeentehuis een receptie aangeboden.