Zondag werd tijdens een serene eucharistieviering met familie en vrienden zuster Juliette Smets in de bloemetjes gezet voor haar diamanten kloosterjubileum.
Geboren en getogen in Rooierheide deed ze haar middelbare studies in Hannuit waar zuster Juliette op 20 jarige leeftijd in 1957 toetrad tot de congregatie van de Zusters van het H.Hart van Maria. Als leerkracht verbleef Zuster Juliette vele jaren als missionaris in Kongo. De parochie Rooierheide is haar zeer dankbaar voor het geleverde werk in het parochiaal leven.