De eerste zondag van de maand staat de mooie kapel van de zusters Ursulinen ter beschikking van de Christelijke Campusgemeenschap van de UH campus Diepenbeek voor een misviering van buitenlandse studenten. Bij ons bezoek waren het vooral studenten uit, Kameroen, Nigeria, Ruwanda, Oeganda, Ghana….die deelnamen aan deze Engelstalige eucharistieviering met hun eigen temperament, zang en djembe begeleiding.
“De Christelijke Campusgemeenschap bestaat uit een groep jonge mensen die zich vanuit een gelovige inspiratie en vriendschap inzetten voor studenten in Diepenbeek en Hasselt. Onze initiatieven zijn gericht naar iedereen die dieper en breder in het leven wil kijken. Ook ontmoet je nieuwe vrienden uit binnen- en buitenland. Onze doelstellingen zijn: Studenten begeleiden in hun zoektocht naar echt geluk, waarheid en zingeving, met respect voor elke levensbeschouwing. Een warme plek aanbieden op de campus waar vriendschap centraal staat. Mogelijkheden creëren en aanbieden voor spirituele begeleiding of om te groeien in geloof.” Aldus Karin Daniëls Campuspastor. Een afspraak kun je best maken met Karin Daniëls Campuspastor op karin.daniels@uhasselt.be    www.ccgdiepenbeek.be