In het najaar van 2021 gingen de werken voor de realisatie van een nieuwe sportinfrastructuur voor de buitensporten op het Demerstrand van start. Na het afgraven van de teelaarde om het perceel
bouwrijp te maken werd door aannemer Jaraco eind oktober gestart met de eigenlijke bouwwerken. In het voorjaar van 2022 staat de aanleg van 2 kunstgrasvelden en de uitbreiding van het bestaande natuurgrasveld op het programma.