Wat als een vreemd iemand je kwaad wil doen, je wil meepakken? Hoe reageer je hierop? Wat kan je zelf doen? De lagere school PAleiS zocht samen met Eddy Smits , die we ook kennen als theaterman van Fabula Rasa, naar de meest afdoende hulpmiddelen. Zo leerden de kinderen dat ‘onze stem’ het voornaamste wapen is en dat je “BRAND” dient te roepen in plaats van “HELP”. In praktische oefeningen leerden de kinderen ‘de zwakke plekken’ van hun belager kennen. Ook wisten ze zich de knepen eigen te maken om zich te verweren en zo rap mogelijk ‘los’ te geraken, samen met Eddy werd dit deskundig ingeoefend. En zo kwamen tal van methodes aan bod, die je kan toepassen om ‘je weerbaarheid’ te versterken. Een “nieuwe les” voor de kinderen van de lagere school PAleiS die ertoe moet bijdragen dat kinderen zich veiliger gaan voelen.