ORPER is een organisatie in Kinshasa die sinds 1981 straatkinderen opvangt, begeleidt en beschermt in open en gesloten opvanghuizen. In 2008 kocht ORPER landbouwgrond op 20km van de hoofdstad, hier werken ex-straatkinderen in opleiding. De gemeente engageerde zich om de ontwikkeling van de boerderij te ondersteunen op lange termijn en betaalde sinds 2010 een toelage voor een totaal van 67.000 euro. Hiermee werd de bouw van varkensstallen, de bouw van huisjes , aanleg van sanitair en elektriciteit en de inrichting van een ziekenboeg mede gefinancierd. In april zal de boerderij officieel ingehuldigd worden, schepenen Jos Leroi, Karen Alders en ambtenaar ontwikkelingssamenwerking Leen Frensen zullen samen met Anny Steegmans uit Diepenbeek die reeds meerdere jaren een drietal maanden per jaar werkzaam is in Kinshasa, een bezoek brengen aan het project. Hierbij een recent bericht van Anny uit Kinshasa:

“Zoals vorig jaar rond deze tijd zitten we dus opnieuw bij ORPER in het warme Kinshasa.
Op 2 februari zijn we thuis vertrokken in de sneeuw en werden we hier ’s avonds met 38°C zeer warm en hartelijk onthaald. Na een verblijf van drie weken hier is het tijd om met jullie enkele indrukken te delen. De Toyota pick-up, die we dank zij Wereld Missiehulp konden versturen, is goed aangekomen op de procuur Saint Anne van Scheut. Hij stond daar compleet en met de volledige inboedel te wachten om afgehaald te worden. Deze pick-up was een noodzaak en wordt ingezet voor de dagelijkse bevoorrading van alle huizen van ORPER. Hij zal zijn nut nu zeker kunnen bewijzen.
Een van de eerste dagen had ik de gelegenheid om mee te rijden naar de ecologische boerderij van ORPER. Het deed me veel plezier te zien dat de varkenspopulatie was aangegroeid van 38 vorig jaar tot 53 op dit ogenblik. Ook de groep legkippen werd weer vernieuwd en hun eierproductie loopt op tot 14 plateau’s per dag. De opbrengst van deze boerderij zorgt gedeeltelijk voor de voedselvoorziening van de kinderen, een ander deel wordt aan derden verkocht. Zo zorgt ORPER, beetje bij beetje, voor zelfbedruiping. Hier krijgen ook enkele grotere jongens van ORPER een landbouwopleiding zodat ze later op eigen benen kunnen staan.
Ondertussen ben ik iedere dag aan het werk in een van de huizen van ORPER. Ik geef er alfabetiseringslessen en leer hen knutselen. Ik luister dan ook naar hun droevige geschiedenis.
De kinderen die recht van de straat aankomen kunnen echt geen letter lezen of schrijven en spreken ook geen Frans.
Maar werken bij ORPER geeft toch veel voldoening, vooral als je ziet hoe het personeel zich inzet voor deze kinderen. Ik dank jullie allen voor de steun en stuur iedereen mijn zeer warme groeten uit Kinshasa.” Anny Steegmans