Zondag ontvingen een 17 jongeren van de parochie H.Hart Rooierheide en een 55-tal jongeren van de parochie St-Servaas Centrum het vormsel uit handen van E.H Jan Vander Velpen. In de beide vieringen waren er woorden van dank voor de catechisten en allen die zich voor dit mooie gebeuren hebben ingezet.