Zondag ontvingen  11 dertien jarigen van Rooierheide en een 50 -tal in het Centrum het sacrament van het vormsel. Dit werd hen toegediend door Monsigneur Patrick  Hoogmartens bijgestaan door pastoor Rik Ramakers en diaken Jos Holsteens.  Beide vieringen in de H. Hartkerk van Rooierheide en in de Sint -Servaaskerk in centrum werden druk bijgewoond door familie van de vormelingen.