Naar aanleiding van de nationale voorleesdagen organiseerde de gemeentelijke basisschool Diepenbeek een voorleesdag voor alle kinderen van kleuters tot lager onderwijs. Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Dankzij de medewerking en inzet van de juffen en voorleesvrijwilligers konden alle klasjes genieten van een voorleesmoment uit een aangepast boek. Door voor te lezen aan kinderen stimuleer je niet alleen hun taalontwikkeling en woordenschat maar leren ze ook beter luisteren en trainen ze hun concentratievermogen. Dit voorleesmoment is niet het einde om het lezen te stimuleren zo wordt er elke dag gedurende de lesuren 15 minuten gespendeerd aan lezen.