Zoals de voorbije jaren is de week vóór het krokusverlof besteed aan een actie tegen het pesten. Dit jaar focust de Vlaamse Week tegen Pesten op de samenwerking tussen kinderen én volwassen als school, als jeugdbeweging, als jongere, als mens in de strijd tegen pesten. “Kies samen kleur tegen pesten” is dit jaar dan ook het thema van de actieweek. Ook bij de leerlingen van de vrije basisschool Rooierheide werd er aandacht geschonken aan deze actie. Met een filmpje over cyberpesten, een klasgesprek, een ganzenbord tegen pesten, een muur met slogans tegen pesten, het uitdelen van polsbandjes en infofolders voor kinderen en ouders en om de actie af te sluiten de move tegen pesten.