Enkele maanden geleden werd er tijdens een workshop van de kunstkring Diep´Arte in het WZC De Visserij de vraag gesteld of het niet mogelijk was om de vijver op te vrolijken met wat kunst.
Na wat overleg werd er dan besloten om vissen te maken uit papier maché ( krantenpapier met lijm) en deze door de bewoners van het WZC te laten inschilderen.
Vrijdag l.l werden deze kunstwerken tijdens een korte openingszitting aan het publiek voorgesteld.. In hun welkomstwoord beklemtoonden Rita Schoubs dagelijks verantwoordelijke van het woonzorgcentrum en Jean Ramon voorzitter van de kunstkring de fijne samenwerking tussen het WZC De Visserij, kunstkring Diep ´Arte en de bewoners van het WZC. ” Het geheel bevat ook een kunstwerk van een visser, deze heeft een rood hart als teken van liefde van ons voor de bewoners van het zorgcentrum”. Tot zover Jean Ramon. Daarna werden de vissen geplaatst door de bewoners die meewerkten aan dit project. Bewoners waren fier te kunnen poseren met de vis die ze zelf hebben mogen inkleuren.