Dinsdag werden 11 gouden echtparen door het college van burgemeester en schepenen op het gemeentehuis ontvangen. Schepen van bevolking Karen Alders had de eer om de felicitaties, bloemen en geschenkbon in naam van het gemeentebestuur aan de jubilarissen te overhandigen. De volgende jubilarissen werden voor hun gouden jubileum gevierd: Berx-Daniëls, Vandenreyt-Theunis, Coppens-De Vidts, Claes-Daniels, Lamury-Huber, Putzeys-Vos, Rasking-Hollants, Hulsmans-Smeers, Poesmans-Holsteens, Lambrichts-Mesotten, Jeuris-Vuurstaek
Proficiat aan alle jubilarissen.