Een nieuwe verbindingsweg tussen de Ginderoverstraat en de campus, aan het Wetenschapspark ter hoogte van de Campuslaan, zal zorgen dat de inwoners van Rooierheide een betere en kortere verbinding kunnen gebruiken naar Hasselt. Die moeten nu nog via de Havenlaan naar het op- en afrittencomplex van de Universiteitslaan (Sluis Diepenbeek) omrijden om naar Hasselt te kunnen. Door de werken die kaderen in het Spartacusproject zal de huidige verbinding tussen de Ginderoverstraat en de Campus verdwijnen, zodat er nood is aan een nieuwe en veilige ontsluitingsweg, ondermeer voor het lijnbusvervoer. Op dit ogenblik is er gestart met de voorbereidende grondwerken voor de aanleg van de verbindingsweg die door alle verkeer mag gebruikt worden. Begin september zal het asfalt en de betonverharding aangebracht worden, tegen eind september zou de weg volgens de huidige planning klaar kunnen zijn. info  www.diepenbeek.be