Vrijdag kwamen Ludo Linsen en Theo Jeuris in naam van Orper in school Paleis de grandioze som van 4942,17 euro in ontvangst nemen. Dit bedrag was de opbrengst van een sponsorloop en een broodmaaltijd ten voordele van hun vastenproject Orper. Orper is een organisatie die zich inzet voor de straatkinderen in de miljoenenstad Kinshasa door hen op te vangen, te verzorgen, onderwijs en vorming aan te bieden. De jongeren kunnen terecht in twee onthaalcentra en vijf opvangcentra. Anny Steegmans, samen met enkele andere Diepenbeekse medewerkers al enkele keren zelf in Kinshasa geweest om er in moeilijke omstandigheden in de opvangcentra te helpen, kwam de kinderen hierover meer uitleg geven. Met deze opbrengsten en met de steun van de gemeente kunnen ze ginder een mooi hulpproject op touw zetten. Hun dank ging uit naar alle kinderen, ouders en grootouders van PAleiS!