Dit jaar stond de vastenactie van PaLeiS helemaal in het teken van Oekraïne. Juf Katja van het tweede leerjaar haar ouders zijn van Oekraïne afkomst. Om mensen in het conflictgebied te steunen maar ook om vluchtelingen te helpen richtte haar zus Nadja een steunfonds op. Nadja kwam alvast de leerlingen van het lager onderwijs wat meer vertellen over Oekraïne en het conflict met Rusland. Zowel bij de kleuters als in het lager konden de kinderen deelnemen aan een sobere maaltijd. Voor €2 konden we smullen van boterhammen met confituur met dank aan Carrefour Market Diepenbeek voor de volledige sponsoring van het brood! Aanvullend organiseerden we in de kleuterschool een sponsorwandeling en in het lager een zwemmarathon. Deze wandeling en het zwemmen kon gesponsord worden door de ouders, familie en sympathisanten van onze kinderen. Dankzij deze activiteiten werd er samen € 8108,89 opgehaald voor Oekraïne! Donderdag kwam Nadja naar de school om het verzamelde geld op te halen. Woorden van dank waren er voor dit mooie bedrag. Nadja gaat er persoonlijk voor zorgen dat het geld goed besteed zal worden en gaat de school ook op de hoogte houden over wat er met het geld kan gedaan worden. We danken alle ouders voor de steun tijdens deze acties!