Om een veilige en kwalitatieve dienstverlening voor de klanten en gebruikers van het spoor te kunnen garanderen tijdens de volledige duur van de Coronaviruscrisis, richten Infrabel en de aannemer zich momenteel op de uitvoering van de essentiële werken op het Belgische spoorwegnet.
De werken in het kader van het vervangen van de overwegen en het Spartacusproject in Diepenbeek zijn tijdelijk opgeschort. Concreet betekent dit dat de overweg in de Waardestraat nog niet wordt afgesloten op 30 maart zoals voorzien. Dit diende nu al te gebeuren omdat de toekomstige brug van de Waardestraat op dezelfde locatie gebouwd wordt.
De archeologische opgravingen in het kader van het Spartacusproject gaan voorlopig wel nog door. Deze situatie kan mogelijks veranderen naargelang de maatregelen en omstandigheden van de crisis. Infrabel en de aannemer staan continu in overleg met elkaar en de overheid. De opgelegde veiligheidsvoorschriften worden toegepast.
Welke werken worden uitgevoerd?
In totaal zullen er 7 overwegen in Diepenbeek worden afgeschaft. De eerste werkzaamheden op het terrein zijn in januari 2020 gestart. Tussen de overwegen van de Stationsstraat en de Waardestraat wordt er aan de fundering van de weg langs het spoor gewerkt. Op andere plaatsen is men bezig met het verplaatsen van de nutsleidingen (kabels voor gas, elektriciteit en water).
Eind 2019 is BAAC Vlaanderen (Archeologie en Bouwhistorie) begonnen met archeologisch onderzoek (vooronderzoek en opgravingen) op de sites langs het spoor en de overwegen. Momenteel zijn de archeologen vooral actief in de zone rond de overweg Nierstraat. Ze hebben materiaal en grondsporen gevonden uit verschillende periodes: zowel uit de steentijd, metaaltijden, de Romeinse tijd als uit de middeleeuwen. De opgravingen en vondsten zullen naast de standaardrapportage en opslag – in samenwerking met het Gallo-Romeins museum van Tongeren – deels worden aangewend voor educatief gebruik.