Naar aanleiding van de 5de editie van Toast Literair nodigde Davidsfonds Diepenbeek Bilzenaar Arnoud Raskin uit in de bib voor een lezing over zijn project “Mobiele School”. Hij brengt ons het verhaal van zijn Mobiele School waarmee hij al meer dan vijftien jaar de straatkinderen in sloppenwijken van 22 landen over heel de wereld van onderwijs voorziet, maar ook over de lessen die hij kreeg van straatkinderen, over wat we van straatkinderen kunnen leren. Deze ervaring toonde hem het enorme potentieel van deze kinderen en liet hem inzien dat de vaardigheden die zij iedere dag gebruiken om te overleven, een inspiratiebron kunnen zijn in ons eigen werk en leven. In deze lezing vertaalt hij de onbetaalbare straatwijsheid naar u, de man en vrouw in de straat. Hij wist met zijn verhalen over individuele kracht, over het overstijgen van beperkingen, over het vertalen van crisissen en tegenslag naar mogelijkheden en kansen, over creativiteit, over flexibiliteit en doorzettingsvermogen, over vallen en direct weer opstaan ons te inspireren. Zijn verhalen brachten ongetwijfeld inspiratie. Het over tijd gaan van deze lezing waren voor de aanwezigen geen punt. Zijn excuses hiervoor. Nog even meegeven dat de productie van de mobiele scholen gebeurd in de Gemeentelijke School Munsterbilzen (GSM). Mobile School vzw en GSM opteren voor de schooltjes te laten produceren met Vlaamse jongeren in een grensoverschrijdend project van maatschappelijke mondiale vorming en entrepreneurship. https://www.youtube.com/watch?v=JSmgpRYOd00 http://www.mobileschool.org/nl/about-us