Om de verhoging van de tarieven voor het gebruik van de culturele infrastructuur te compenseren is het subsidiebudget voor socio-culturele verenigingen verhoogd van 16.000 naar maar liefst 27.000 euro.
“Dank zij een gewijzigd subsidiereglement, uitgewerkt door de cultuurraad kunnen deze verenigingen de meerkost grotendeels recupereren tot een maximum van 400 euro per jaar per vereniging.
Nieuw is dat ook verenigingen van de cultuurraad die een specifieke behoefte hebben waar de gemeente niet aan kan tegemoet komen via ditzelfde reglement subsidies kunnen ontvangen.
Het tweede reglement is een gevolg van de afbouw van onze uitleendienst. Ter compensatie kunnen zowel verenigingen als buurtcomités rekenen op een jaarlijkse financiële ondersteuning tot maximum 150 euro en 75 procent van de uitgaven. Buurtcomités ontvangen geen werkingssubsidies en kunnen deze toelage ook gebruiken voor bijvoorbeeld het huren van een zaal” aldus schepen Miet Nelissen.
Dit gewijzigd subsidiereglement, uitgewerkt door de cultuurraad zal maandag ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.