Zaterdagavond organiseerde KWB Rooierheide samen met de mijnwerkersvrienden voor de 16de keer een Sint-Barbaraviering, patroonheilige van de mijnwerkers, als hulde aan de ex-mijnwerkers van Diepenbeek in het OC Rooierheide. Paula Dehasque vroeg bij de aanvang een minuut stilte ter nagedachtenis van Vic Santermans die onlangs overleed, samen met Paula was Vic één van drijvende krachten achter deze viering. Met een verhaal uit de oorlogsjaren gegrepen werd het thema van de avond WOI beklemtoond. De avond werd opgeluisterd door enkele leden van Accordiola+ en trompettisten van de K.H De Stroobanders. Na de bloemenhulde aan het beeldje van de mijnwerker werden de aanwezigen krentenbrood en speculoos met koffie, ne stroese of een pipelke aangeboden.
Door de diefstal van het beeldje op het Patersplein werd de viering voor het tweede jaar in het OC Rooierheide gehouden. Het gebruikte beeldje werd aangeboden door wed. Smeers-Put Julia waarvoor dank. Schepen Peter Prevot, die de burgemeester verving, beloofde in de volgende begroting het nodige geld te voorzien voor het vervaardigen van een nieuw kunstwerk. Belofte maakt schuld.