Met ruime belangstelling van de werkgroep rond de mijnwerkers, een delegatie van het gemeentebestuur en sympathisanten vierde de Sint Barbaragilde Rooierheide zaterdagavond het 19de naamfeest van haar patroonheilige Sint –Barbara dat traditiegetrouw door de mijnwerkers wordt gevierd op 4 december. In haar welkomstwoord vroeg Paula Dehasque een moment van stilte voor alle overleden mijnwerkers , ook Jans Yvo die ons kortgeleden is ontvallen en mede met de KWB-Rooierheide deze herdenking hielp organiseren werd herdacht. Na het brengen van enkele gedichten en songs met gitaar en accordeon begeleiding volgde aan het gedenkteken een korte toespraak door burgemeester Patrick Hermans en een bloemenhulde door ex- mijnwerkers terwijl de klanken van het “Te Velde” klonken over het plein. Als afsluiter werd gezamenlijk het mijnwerkerslied gezongen. Op de receptie die werd aangeboden kon je genieten van krentenbrood, speculoos, een Piepelke of ´n Stroese .