Vrijdagavond werd op de nieuwjaarsreceptie van de jeugdraad in het jeugdhuis Heizoe De Duim uitgereikt. De Duim gaat elk jaar naar een vereniging die zich op een uitzonderlijke, buitengewone, indrukwekkende,… manier heeft ingezet voor de jeugd, het jeugdwerk, het jeugdbeleid in Diepenbeek. Het zijn de Diepenbeekse jeugdverenigingen zelf die elkaar nomineren en dus bepalen wie de trofee krijgt. De genomineerden voor dit jaar waren: Scouts, chirojongens Rooierheide, KSJ en KLJ.
Schepen van jeugd Suzy Wolfs en jeugdconsulente Valerie Engelen overhandigden de trofee aan een afvaardiging van de scouts.