Voor het optreden tijdens het schoolfeest hadden de kinderen van de lagere school Paleis zich toegespitst op een 10-tal boeken, waarbij De fanfare, De zusjes Kriegel, Mijn Kinderbijbel, Het Pestboek en andere die de afgelopen weken uitgebreid aan bod kwamen in de klas. De expressieve kant van het boekenverhaal werd gepresenteerd met als rode draad, de boekenkast op zolder. Enkele kinderen snuffelden samen met hun opa op zolder. Telkens er een boek ter sprake kwam, gingen de figuren leven. Een spektakel, met zang, dans en acteermomenten. Zelfs directeur Giedo Wysmans mocht ‘meespelen’, hij diende immers de toespraken op te sparen tot na de vertoning. Naast dit ludieke optreden ging het boekenverhaal nog verder met vertelsessies in de verteltent en een kinderboekenmarkt. In deze tijd van ipads is het leuk om de waarde van het boek te benadrukken. De klassieke ingrediënten van Vlaamse kermis tot frietkraam ontbraken ook nu niet op het schoolfeest van PAleiS.