Donderdag kon er weer samen getafeld worden in het buurtrestaurant van Rooierheide. Het buurtrestaurant brengt mensen samen, zorgt voor nieuwe sociale contacten, versterkt het buurtleven. Iedereen is welkom in het buurtrestaurant, er wordt niet gekeken naar rang, stand of leeftijd. Martha Blokken heette in naam van alle medewerkers de aanwezigen van harte welkom en wenste voor ieder een voorspoedig 2015. Als start van het nieuwe jaar werden de gasten door de welzijnsraad een alcoholvrije cocktail aangeboden. Het buurtrestaurant Rooierheide opent iedere eerste donderdag van de maand haar deuren, uitgezonderd 12 februari en 11 juni. Het verenigingsleven van Rooierheide ondersteunt dit initiatief en werkt ook actief mee. Het gemeentebestuur dankt de vrijwillige en gastvrije inzet van de mensen op Rooierheide. Inschrijven kan op tel 011 491900 tot op dinsdag voor het buurtrestaurant plaatsvindt . Voor 6 euro kunt u genieten van een hoofdschotel , dessert, koffie en een frisdrank. Smakelijk!!