Verweerd door weer en wind, en ingedekt door groen zag je de oude donjon, een middeleeuwse woontoren, en het kasteel van Diepenbeek, voorheen beter bekend als het notariaat van notaris Jageneau in de Stationsstraat, liggen op een groot kasteeldomein in landschappelijke stijl waarvan de oorspronkelijke gracht gedeeltelijk bewaard bleef. Het park waarin de donjon en het kasteel liggen heeft een pittoresk karakter.
Nadat de donjon in 1953 werd beschermd omwille van haar artistieke, oudheidkundige en geschiedkundige waarde en het kasteel in 2002 beschermd werd omwille van haar algemeen belang door de historische en architectuurhistorische waarde bleef het stil rond de restauratie tot de Vlaamse overheid in 2013 voor het restauratieproject de toekenning van een premie goedkeurde, maar liet de aanvang van de restauratie nog tot 2017 op zich wachten. Na de restauratie zal de donjon kunnen gebruikt worden als polyvalente ruimte. Het kasteel kreeg een algemene restauratie, zowel de daken, de gevels als het interieur worden gerestaureerd. De westvleugel van het kasteel wordt als privé-woonst gebruikt, de oostvleugel van het kasteel was voorheen ingericht als notariaat. Het herplaatsen van de inrit naar het kasteel geeft een mooiere uitstraling.