Tijdens een vergadering van het gezamenlijk politiecollege van de zones West-Limburg (Halen, Herk-de-Stad en Lummen) en HAZODI (Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek) op maandag 24 augustus zijn de burgemeesters van de zes gemeenten het eens geworden over een voorstel van naam voor de nieuwe gefusioneerde politiezone. De nieuwe naam “ Politiezone Limburg Regio Hoofdstad” zal door het politiecollege ter goedkeuring voorgelegd worden op de eerste politieraad van de nieuwe zone. Deze politieraad gaat door op woensdag 9 september. De fusie tussen de beide politiezones zal vermoedelijk in het voorjaar van 2016, na de goedkeuring van het tweede KB, definitief zijn.