Om een beter zicht te krijgen op wat jou bezighoudt op het vlak van veiligheid en leefbaarheid in jouw wijk, organiseren het gemeentebestuur van Diepenbeek en de lokale politie HAZODI…dit najaar twee wijkbabbels. Hier zullen thema’s van (verkeers)veiligheid, leefbaarheid, infrastructuur, de dienstverlening door de gemeente Diepenbeek en de werking van de wijkpolitie aan bod komen.
Zijn er met betrekking tot deze thema’s bepaalde pijnpunten die je graag wil aankaarten? Of heb je zelf goede ideeën voor verbeteringen in de toekomst? Kom dan zeker met ons van gedachten wisselen tijdens deze wijkbabbels!
De wijkbabbel voor de inwoners van Rooierheide gaat door op woensdag 15 oktober 2014 om 19.00 uur in het ontmoetingscentrum Rooierheide (Rooierheidestraat 100, 3590 Diepenbeek), en de wijkbabbel voor de inwoners van het centrum van Diepenbeek gaat door op woensdag 22 oktober 2014 om 19.00 uur (Servaassite, Servaasplein). De inwoners van Lutselus kunnen kiezen voor welke van beide wijkbabbels ze zich inschrijven. Elke inwoner kan zich wel slechts voor één wijkbabbel inschrijven. Op het einde van elke wijkbabbel wordt er nog een receptie aangeboden.
Wanneer je vragen hebt over deze wijkbabbels of indien je wenst in te schrijven voor een van beide babbels, kan je terecht bij de lokale politie HAZODI op het nummer 011 26 73 80 (enkel tussen 08.00 uur en 17.00 uur), of kan je een e-mail sturen naar wijkbabbelsdiepenbeek@hazodi.be. Vermeld bij je inschrijving zeker je naam en adres, de naam van de wijk waar je woont, de naam van de wijkbabbel waarvoor je wenst in te schrijven en je telefoonnummer. Je kan inschrijven tot ten laatste drie dagen voor de datum waarop de wijkbabbel plaatsvindt.