Vrijdag l.l zijn de Parkrangers gestart met werken in Park Rooierheide in Diepenbeek. Park Rooierheide ook wel het Patersbos genoemd is eigendom van de gemeente Diepenbeek.
“Op dit moment zijn bepaalde delen van het park aan het verwilderen”, zegt schepen van Leefmilieu Karen Alders. “Er is veel opschot van Amerikaanse Eik, Robinia en Rhododendron. Deze exoten woekeren sterk en verdringen de streekeigen soorten en moeten dus in eerste instantie worden verwijderd. Daarnaast komt er een educatieve vlonder aan de poel en een prieeltje langs de kleine vijver om de belevingswaarde van het park te verhogen. Deze zullen worden gebouwd door de technische dienst.”
“Dat is nu net een van de kerntaken van de Parkrangers”, vult gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove aan. “Parkrangers zijn sociale-economie-ploegen, die instaan voor de basiskwaliteit van het landschap. Ze onderhouden de wandelpaden en bijhorende signalisatie. De werken, die ze momenteel in Park Rooierheide uitvoeren, komen niet alleen het landschap en de biodiversiteit ten goede, ook de belevingswaarde zal verhogen. Toeristen zullen ook maar blijven naar Limburg komen als ons groen goed onderhouden blijft.”