Na 10 jaar dienst nam Pastoor Guide Heene op 27 februari 2016 afscheid van de federatie Diepenbeek. Zijn opvolger E.H. Rik Ramakers (68) was voorheen 18 jaar deken van Bilzen en trad in dienst in de parochiefederatie Diepenbeek op 1 april 2016. Zondag waren alle parochianen van de parochies, Sint – Servaas Centrum, H.Hart Rooierheide en O.l.Vrouw van de vrede Lutselus door de parochie- en kerkraden uitgenodigd in de Sint –Servatiuskerk voor de officiële aanstelling van E.H. Rik Ramakers als hun nieuwe pastoor-moderator. De aanstellingsviering die kon rekenen op een grote opkomst werd opgeluisterd door de parochiale koren en geleid door E.H. Ali Cornelissis, deken van Hasselt . Pastoor Rik nam ruim de tijd om tijdens de receptie kennis te maken met zijn nieuwe parochianen.