Zondag tijdens de viering bij de start van het nieuwe werkjaar van de verenigingen op Rooierheide werd er ook aandacht besteed aan twee belangrijke gebeurtenissen in de parochie. Het was precies 100 jaar geleden dat de kloostergemeenschap van de zusters van H.Hart van Maria van Hannuit in de parochie toekwamen en de start van 100 jaar Katholiek basisonderwijs op Rooierheide. In augustus 1915 kwamen de eerste drie zusters toe. Twee namen, zr. Victoire en zr. Mechtilde , zitten nog in het geheugen van vele aanwezigen. Op 21 september 1916 startten de zusters met 2 klassen lager onderwijs en 1 bewaarschool.” De zusters hebben hier hard gewerkt met een groot hart voor de mensen. Ze deelden lief en leed. Met de eenvoudige middelen die ze toen hadden, verrichtten ze wonderen… We zijn de zusters zeer dankbaar en dragen hun een warm hart toe. Heel de federatie Diepenbeek dankt u van harte voor de realisaties in de parochie Rooierheide. “ tot zover deze passage uit de toespraak. Meer info vindt je in het boek ” tussen heide en moeras” over 100 jaar geschiedenis van de Diepenbeekse Hei door Jean Machiels