In de week van 30 januari tot 5 februari gaat de aandacht weer naar “pesten”. Sien Wynants en William Boeva lanceerde een nieuwe “move tegen pesten”. Heel wat scholen verlenen hun medewerking. Ook in de lagere school PAleiS zullen ze het geweten hebben. Op maandag 1 februari startten zij de week met een engagement, de kinderen kregen maandagmorgen een polsbandje met de tekst, “PESTEN, IK DOE ER NIET AAN MEE”. Met dit polsbandje tonen we dat we ons hiervan bewust zijn en dat we in een sfeer van respect met mekaar willen omgaan. Zij dragen dit bandje dan ook de ganse week omdat samen leren en samen leven in een sfeer van verdraagzaamheid dient te gebeuren. Uiteraard werd in dit ludiek moment ook “de move tegen pesten” gedanst. De toon was gezet met dit engagement, en zal gedurende de hele week de werking van PAleiS kleuren.