Op Witte donderdag krijgen de kerkklokken vleugeltjes en vertrekken ze naar Rome om paaseieren te gaan oppikken. Pas op Pasen keren ze terug en strooien ze hun voorraad tijdens de reis over het Vlaamse land. Zo heeft een grote paasklok al meer dan 25 jaar een afspraak aan de kerk van het H.Hart op Rooierheide. Op Paasdag na een sfeervolle paasviering staan de kerkgangers en de klokkenluiders paraat om de paasklok zwaar beladen met chocolade eitjes te begroeten en worden de vele eitjes gedropt, de kinderen zijn haar hiervoor dankbaar.